LEADER 02475nam a2200529 i 4500
001 RU\LSL\Books\29269
005 20201026133215.0
010 |a 5-900044-67-Х  |d 30.00 
035 |a RU\LSL\Books\9275 
100 |a 20020511d2000 k||y0rusy0102  
101 0 |a rus 
102 |a RU 
105 |a ||||z 1|||y 
200 |a Гуманитарное знание в системах политики и культуры  |e Сб. науч. ст. и сообщений  |g Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние гуманит. наук; Науч. ред.: М. З.Закиев, С.М.Михайлова; Сост.: В.М.Бухараев, Г.П.Мягков 
210 |a Казань  |c УНИПРЕСС  |d 2000 
215 |a 215с. 
610 |a история 
610 |a Россия 
610 |a всеобщая история 
610 |a история исторической науки 
610 |a историография 
610 |a конференции(ист.) 
610 |a конференция "Гуманитарное знание в системах политики и культуры" 
610 |a 1998 
610 |a 20в.2-я половина 
610 |a Казань 
610 |a Республика Татарстан 
686 |a Тя431  |2 rubbk 
686 |a 03.01.13  |2 grnti 
686 |a 1.1.1  |2 lsltl 
702 1 |a Закиев  |b М.З.  |4 695 
702 1 |a Михайлова  |b С.М.  |4 695 
702 1 |a Л.А.Бурганова  |4 340 
702 1 |a Бухараев  |g Владимир Миннетович  |b В.М.  |2 lsl_sh  |3 RU\LSL\AUTH\16541  |p 42013097 
702 1 |a Жигунин  |b В.Д.  |4 340 
702 1 |a Мягков  |b Г.П.  |4 220 
712 |a Республика Татарстан  |b Академия наук  |b Отделение гуманитарных наук 
712 |a Гуманитарное знание в системах политики и культуры, научная конференция 
801 0 |a RU  |b Научная библиотека КГУ  |c 20000517 
801 2 |a RU  |b LSL_KSU  |c 20031031  |g PSBO 
801 2 |a RU  |b 42013097  |c 20201026  |g PSBO 
899 |a 42013097 
990 |f 2000.05.3 
998 |a Гузнвс00КУНИ0000 
999 |a 42013097  |b КХ  |e -10/20030331  |p 630346  |u 0  |v 1  |y 0000055773 
999 |a 42013097  |b КХ  |e -10/20030331  |p 632186  |u 30,00  |v 1  |y 0000590152 
999 |a 42013097  |b ОРРК  |e -10/20030331  |p 0714463-1  |u 30,00  |v 1  |y 0000579028